Hospital Sant Joan de Déu Althaia

Residència Julio Payàs Ampans

Parc Ambiental Bufalvent

Escola Oms i de Prat. Pavelló

Hospital de Sant Andreu SAS

Centre de Salut Mental  Althaia

Deixalleries Comarca del Bages

Escola Oms i de Prat. Aulari

CAP Sant Andreu SCS

Llar d'infants de Fonollosa

Casa Consistorial de Súria

Escola a Sant Salvador 

Residència Sant Andreu SAS

Residència Els companys Ampans 

Cementiri de Súria

Granja escola a Torà