Residència i Centre de Dia Sant Andreu Salut

prev next

Emplaçament: Manresa (Bages)
Co-autors 2ª fase: Alícia Vila arquitecta
Promotor: Sant Andreu Salut
Estat: Obra finalitzada
Any projecte 1ª fase:  2002
Any projecte 2ª  fase:  2015 - 2016