Centre d'Atenció Primària Sant Andreu Salut

prev next

Emplaçament: Manresa (Bages)
Promotor: Servei Català de Salut
Estat: Obra finalitzada
Any projecte 1ª fase:  2002