Escola a Sant Salvador de Guardiola

prev next

Emplaçament: Sant Salvador de Guardiola (Bages)
Promotor: Departament d'Educació
Estat: Obra finalitzada
Any projecte:  1993