Parc Ambiental de Bufalvent

Emplaçament: Manresa (Bages)
Promotor: Consorci del Bages per la gestió de residus
Estat: Obra finalitzada 
Any projecte: 2001